วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
โครงการอบรมประปา ในวันที่ 11-12 พค.53 ที่ผ่านมา  
 

อบต.จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการผลิตระบบประปาหมู่บ้านให้กับตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2553 เวลา 16.25 น. โดย คุณ ลานนา โชติสกุล

ผู้เข้าชม 1451 ท่าน

มุงดูกันใหญ่
ดูเรื่องควบคุมไฟ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย