วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน เมษายน 2554

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2554 เวลา 10.34 น. โดย คุณ สุมาลี กสินรัมย์

ผู้เข้าชม 458 ท่าน