วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
โครงการจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2555  
 

            องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ได้จัดทำโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2555 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์   พระบรมราชินีนาถ  และเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่แม่ที่มีความเสียสละ  เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของหมู่บ้าน  และเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่ ในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ส.ค. 2555 เวลา 11.53 น. โดย คุณ สุมาลี กสินรัมย์

ผู้เข้าชม 2262 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย