วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
โครงการจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2556  
ตัวแทนท่านกำนันตำบลหัวถนนกล่าวเปิดโครงการฯ
วางพานพุ่มเงิน พุ่มทองถวายพระพรฯ
กิจกรรมลงนามถวายพระพรฯ
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน  ได้จัดทำโครงการจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี  2554  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ  และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ   พร้อมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจ  และยกย่องแม่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่น  ประจำปี  2554  และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน    หน่วยงานเอกชน     พนักงาน     และลูกจ้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี   และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแด่พระองค์ท่าน  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน จึงได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น    เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์   พระบรมราชินีนาถ   โดยได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่แม่ที่มีความเสียสละ  เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่ และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย  การละเล่น  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2556 เวลา 15.25 น. โดย คุณ สุมาลี กสินรัมย์

ผู้เข้าชม 2001 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย