วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
งบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2556 เวลา 11.44 น. โดย คุณ สาคร เนื่องพุกก์

ผู้เข้าชม 554 ท่าน