หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.Huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.Huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
1
2
3
4
5
 
 วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
   
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ [ 31 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หัวถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ประจำปี 2560(ครั้งที่ 1)  [ 1 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ประจำปี 2559 [ 25 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 36  
 
 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [ 15 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 36  
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 21 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 44  
 
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 15 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 21  
 
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 15 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 17  
 
งบทดลองหลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 15 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 31  
 
งบทดลองก่อนปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 15 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 39  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 15 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 15 ต.ค. 2556 ]  อ่าน : 15  
 
กระดาษทำการงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2555 [ 18 ต.ค. 2555 ]  อ่าน : 22  
 
หมายเหตุประกอบงบฯ ปี พ.ศ.2555 [ 18 ต.ค. 2555 ]  อ่าน : 42  
 
งบทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2555 [ 18 ต.ค. 2555 ]  อ่าน : 43  
 
งบรับ-จ่าย ปี พ.ศ.2555 [ 18 ต.ค. 2555 ]  อ่าน : 17  
 
งบทดลอง ปี 2555 [ 18 ต.ค. 2555 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 18 ต.ค. 2555 ]  อ่าน : 26  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 18 ต.ค. 2555 ]  อ่าน : 25  
 
รายานงบทดลอง ประจำเดือน กันยาคม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ประจำปี งบประมาณ 2554 [ 9 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 50  
 
หนังสือนำส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ [ 5 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2554 [ 1 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี งบประมาณ 2554 [ 1 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2   
   

 
 
 
 
 
สายตรงนายก

081-7861779
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10