หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
Huatanoan Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
 


 
เมื่อในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีเส้นทางสัญจรเป็นสายหลักและเป็นทางผ่านเข้า - ออกระหว่างตำบลวังไทร ตำบลคลองสมบูรณ์ที่จะเดินทางไปตำบลท่าพุทรา ตำบลคลองขลุงและตำบลอื่นๆ ในอำเภอคลองขลุง จึงมีการเรียกชื่อตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย) จึงเรียกชื่อหมู่บ้าน ตำบลที่อยู่หัวถนนของตำบล เป็นตำบลหัวถนนเรื่อยมา
ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 ตำบลหัวถนนได้แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน โดยมีกำนันคนแรกชื่อนายโป๊ะ โพธิ์ศรี อยู่บ้านโนนกลุ่ม (บ้านเนินพลับในปัจจุบัน) ต่อมามีจำนวนราษฎรเพิ่มมากขึ้นจึงมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน จากนั้นในปี พ.ศ. 2536 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งแยกเขตการปกครองใหม่ คือ ตำบลคลองสมบูรณ์ จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนั้นตำบลหัวถนนจึงมีเขตการปกครองเหลืออยู่ จำนวน 8 หมู่บ้าน และต่อมาได้มีการขยายเขตการปกครองแยกออกมาจำนวน 1 หมู่บ้าน ทำให้ในปัจจุบันตำบลหัวถนนมีเขตพื้นที่การปกครองจำนวน 9 หมู่บ้าน
 
 


 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 40 สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอาจจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้สภาตำบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 40 ให้พ้นจากสภาพแห่งสภาตำบลนับแต่วันที่ได้จัดตั้ง ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ยกฐานะจากสภาตำบลหัวถนน จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลำดับที่ 80 ลงวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120
 


 
ตำบลหัวถนน ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 60 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 53 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 33,125 ไร่ แยกเป็นพื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 3,196 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 29,929 ไร่ (อัตราส่วน 1 ตารางกิโลเมตร = 625 ไร่) ลักษณะของเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว บางส่วนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนทรายแป้ง
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,744 คน แยกเป็น

ชาย   2,367   คน คิดเป็นร้อยละ   49.89

หญิง  2,377   คน คิดเป็นร้อยละ   50.11
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   1,897 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย   89.51  คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

093-196-6574
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10