หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
Hua Tanon Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม

ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 26 ชุด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำหรับกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อตลับผงหมึกและชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 16 -31 กรกฎาคม 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จำนวน 39 คน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมให้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวัน ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 -15 กรกฎาคม 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จำนวน 35 คน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวถนน ภาคเรียนที่ 1/2564 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน จำนวน 3 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม(1มื้อ),อาหารว่างและเครื่องดื่ม(2มื้อ) สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ฯ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองค์หารส่วนตำบลหัวถนน จำนวน 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ฯ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4   
 

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

081-7861779
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10