หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
Hua Tanon Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ป่าพุทรา   ซื้อชุดถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
อบต.ป่าพุทรา   ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ตำบลป่าพุทรา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
อบต.คลองแม่ลาย   จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
ทต.ลานกระบือ   จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
อบต.ดอนแตง   ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
อบต.คลองขลุง   โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประจำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังหิน 14 ต.ค. 2564
อบต.คลองขลุง   โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองดู่ หมู่ที่ ๘ บ้านร้อยไร่ 14 ต.ค. 2564
อบต.คลองขลุง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบเหมืองส่งน้ำ (ต่อจากเดิม) (บริเวณนานายถนัด โสพันธ์) หมู่ที่ ๓ บ้านท้องคุ้ง 14 ต.ค. 2564
อบต.คลองขลุง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อขยะผู้ใหญ่เซ้ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองตาเถร 14 ต.ค. 2564
ทต.วังยาง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลวังยาง ภาคเรียนที่ 1/2564 เป็น (นม) ยู เอช ที ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 2564
อบต.คลองน้ำไหล   จ้างทำป้ายรับสมัครและสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.หนองหลวง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
ทต.บ้านพราน   จ้างคนงาน (รายเดือน) ปฎิบัติงานครูผู้ช่วยสอนวิชาเอกภาษาไทย และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.โพธิ์ทอง   จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในชุดปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.บ่อถ้ำ   จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๒ ๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.บ่อถ้ำ   จ้างต่ออายุ Website Application สารสนเทศงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.วังควง   จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๑๐,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.วังตะแบก   จ้างจ้างเหมาบริการงานขยายระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายนอกอาคาร ไปยังสำนักงานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2564
อบต.หนองไม้กอง   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมหลังคาเหล็ก หมู่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 12 ต.ค. 2564
อบต.คลองน้ำไหล   จ้างจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 518
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

055-865-027
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10