หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
   
 
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2552  [ 25 ก.ย. 2551 ]   
 
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2551  [ 25 ก.ย. 2551 ]   
 
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น  [ 25 ก.ย. 2551 ]   
 
การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2552  [ 25 ก.ย. 2551 ]   
 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  [ 25 ก.ย. 2551 ]   
 
6มาตราการ6เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน(2/2) สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 ก.ย. 2551 ]   
 
6มาตราการ6เดือน ฝ่าวิกฤติเพื่อคนไทยทุกคน(1/2)  [ 24 ก.ย. 2551 ]   
 
กำหนดการโครงการสัมมนาเพื่อชี้แจ้งการปฏิบัติตามแผนกระจายอำนาจ ณ โรงแรมเบเวอรี่  [ 22 ก.ย. 2551 ]   
 
การประชุม ก.ท.จ.: รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2551  [ 19 ก.ย. 2551 ]   
 
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2551  [ 18 ก.ย. 2551 ]   
 
โครงการคัดเลือกผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเล็กเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็  [ 18 ก.ย. 2551 ]   
 
กลุ่มงานบริหาร: การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (บุคลากร) รุ่นที่ 4  [ 18 ก.ย. 2551 ]   
 
กลุ่มงานบริหาร: ด่วนที่สุด การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2551 ]   
 
การช่วยเหลือดูแลเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและยากลำบาก  [ 17 ก.ย. 2551 ]   
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ปลัด ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรับฟ  [ 17 ก.ย. 2551 ]   
 
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ย. 2551 ]   
 
การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้หน่วยราชการอื่นยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ย. 2551 ]   
 
รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9/2551  [ 15 ก.ย. 2551 ]   
 
วิทยุสื่อสาร เรื่องการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับค่ากระแสไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้าน  [ 15 ก.ย. 2551 ]   
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 9/2551  [ 12 ก.ย. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     627      628      629     (630)     631      632      633   
   

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

081-7861779
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10