หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
Hua Tanon Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 เห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  [ 17 ธ.ค. 2551 ]  
 การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฎิบัติราชการประจำปีเพื่อจัดทำคำของบประมาณของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  [ 17 ธ.ค. 2551 ]  
 ขอให้สำรวจความเดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐานในทางน้ำ  [ 17 ธ.ค. 2551 ]  
 การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ ก.ท.(เดิม) กำหนดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบแต่งตั้งพนักงานจ้าง  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบการโอนพนักงานส่วนตำลบ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงาน  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบกรณีพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริการ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง (ลาออกจากการปฎิบัติงาน)  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล เพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานที่มีปร  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ก.จังหวัดกำหนดให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 เห็นชอบให้พนักงานจ้างประเภทภารกิจลาออกจากการปฎิบัติงาน  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2552  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 การสำรวจข้อมูลยอดเงินฝาก และยอดรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  [ 16 ธ.ค. 2551 ]  
 
<< หน้าแรก...     713      714      715     (716)     717      718      719     ....หน้าสุดท้าย >> 727
   

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

093-196-6574
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10