หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งฯ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบ 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
นโยบายและกลยทุธ์ ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประชาสัมพันธ์ นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศ เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงานฯ [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)     2