วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นฯ  
เอกสารประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 16.03 น. โดย คุณ นภาพร ธงชัย

ผู้เข้าชม 32 ท่าน