วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนได้จัดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 14.25 น. โดย คุณ นภาพร ธงชัย

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย