หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 6/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 6/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 5

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 10.21 น. โดย คุณ นภาพร ธงชัย

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย