หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
การพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)  
 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเรื่อง การพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 09.34 น. โดย คุณ นภาพร ธงชัย

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย