หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายปากดง - บ้านท่าขึ้น หมู่ที่ 5   6 ธ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายบ้านหัวถนน -บ้านหนองไก่ฟ้า หมู่ที่ 1   6 ธ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ปีงบ 2563   3 ธ.ค. 2562 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    19 พ.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติมฉบันที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2563   11 พ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2562    6 พ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ    5 พ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562   5 พ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค   4 พ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง สัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชนสำหรับประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6-9   30 ต.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง สัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชนสำหรับประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 1-5   30 ต.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 ต.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (รถกระเช้าไฟฟ้า)   25 ต.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   22 ต.ค. 2562 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562   22 ต.ค. 2562