หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
1
2
3
4
5
 
 วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล (ซอยที่ 1 หน้าบ้านนายคงฤทธิ์ พรมจันทร์ ถึงหน้าบ้านนางณัฐริกา ศิริชัย และซอยที่ 2 หน้าบ้านนายถาวร ศรีชมภู ถึงหน้าบ้านนางไพร   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล (ซอยที่ 1 หน้าบ้านนายคงฤทธิ์ พรมจันทร์ ถึงหน้าบ้านนางณัฐริกา ศิริชัย และซอยที่ 2 หน้าบ้านนายถาวร ศรีชมภู ถึง   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลานกระบือ   ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลานกระบือ   ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562    15 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ทอง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ทอง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒   15 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ประชาสุขสันต์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ประชาสุขสันต์      15 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ประชาสุขสันต์   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ต.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.โพธิ์ทอง   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ 2562   15 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังยาง   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   15 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง แผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ไทรงาม   ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ตามโครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดหินเรียงยาแนว หมู่ ๓ และ ๔ ชุมชนพระอินทร์รวมใจ   15 ต.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.คลองลานพัฒนา   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พุทธศักราช 2562    15 ต.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1527
 

 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

081-7861779
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10