หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ แต่งตั้งจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันไข้เลือดออก [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมฯ [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่อง ผลแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน (ช่วง 1 ตุลาคม2562-31 มีนาคม 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 121  
 
  (1)     2