หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ [ 19 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 12 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 [ 9 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 97  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2559 [ 8 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 97  
 
ข้อบํญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 8 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 86  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2557 [ 27 ส.ค. 2556 ]  อ่าน : 70  
 
ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 [ 24 ส.ค. 2555 ]  อ่าน : 117  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2554 [ 1 ก.ค. 2555 ]  อ่าน : 70  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณราายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 15 ก.ย. 2554 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)     2