หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
Huatanoan Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม

ประกาศ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสีธน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 10 เม.ย. 2567 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายเลี่ยงหมู่บ้าน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 10 เม.ย. 2567 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายอ่างเก็บน้ำป่าขนุน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 10 เม.ย. 2567 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายริมคลองคูเมือง ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 10 เม.ย. 2567 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านหนองกระทุ่มน้อย - บ้านหัวยาง ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 10 เม.ย. 2567 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายประมวล 95 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 5 เม.ย. 2567 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 5 เม.ย. 2567 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านถนนใหญ่-เชื่อมหมู่ที่4 ตำบลวังไทร ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 5 เม.ย. 2567 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 5 เม.ย. 2567 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศราคากลางโครงการปรัปรุงถนนพุนดินลูกรังบดอัด หมู่ที่ 2 สายหนองกระโดน ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 27 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังบดอัด หมู่ที่ 1 สายไร่นางลำใย ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 27 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 3 สายโนนโพธิ์ ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 27 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิรการคลัง พ.ศ.2561 มาตรา 72 [ 8 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวถนน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ประจำปีการศึกษา 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง การจัดการที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ถึงแก่ความตาย [ 23 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกโครงการซ๋อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ ม.8 สายป่าสัก ต.หัวถนน [ 21 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลลงงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต [ 21 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 [ 20 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 [ 20 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย [ 9 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตอบต.หัวถนน ประจำปี 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 30 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยพระเด้ง 1 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 30 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนพูนดินลูกรังบดอัด หมู่ที่ 1 สายบ้านนายฉลวย วังยาว ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 29 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายหนองตะเฆ่ ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [ 29 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 15  
 
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 10
 

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

093-196-6574
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10