หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
Huatanoan Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 6 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 98  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 88  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 99  
 
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ(เพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น) [ 3 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 94  
 
ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... [ 29 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับ 2) พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 102  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 91  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 107  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (6 เดือนแรก) [ 4 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 186  
 
ประกาศ ก.ถ.เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 128  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 97  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท.ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 125  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารสวนตำบล พ.ศ.2563 2563 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 91  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 120  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
(1)    2    
 

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

093-196-6574
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10