หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
Hua Tanon Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
ประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 10 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใส และตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

093-196-6574
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10