หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
ปลัด อบต.หัวถนน
(นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางกฤติยา บรรพตธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 088-282-6492


นางมัสยา ภู่ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 065-295-1654


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายนพพร โฉมนาค
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 093-138-1485