หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
Hua Tanon Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 


-ว่าง-
ปลัด อบต.หัวถนน
นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง
 
 


นางกฤติยา บรรพตธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.หัวถนน


นางสาวสุคนธ์ ขันแข็ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายศุภากรณ์ จตุพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


นางสาวอุบล อันเตวาสิก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปก./ชก.


นายภักดี อุดมวงษ์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวยุพิน แก้ววรรต์ตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายธนะพล สุขเกตุ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายอานัน อุ่นเมือง
พนักงานดับเพลิง


นายอำนาจ ตรีเนตร
ภารโรง


นายพิษณุ เข็มทิศ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

093-196-6574
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10