หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
Hua Tanon Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

การพัฒนาหลักสุขาภิบาลและสถานที่อยู่อาศัย

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพของชุมชนประชาชนในทุกด้าน

การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและสังคม

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การส่งเสริม/สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 

การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า

การควบคุมด้านมลพิษ

การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดและจัดการขยะ

การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

055-865-027
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10