หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
Hua Tanon Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บำรุง/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการเกษตรกรรมเชิงธรรมชาติ

ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและองค์กรอย่างยั่งยืน

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

สนับสนุน/พัฒนาศาสนสถานและศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

055-865-027
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10