หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวถนน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
Huatanoan Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมพลังงานทดแทน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหลางท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 
 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

บำรุง/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

จัดการ/ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดูแล/บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการเกษตรกรรมเชิงธรรมชาติ

ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

สนับสนุน/พัฒนาศาสนสถานและศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

093-196-6574
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10