หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
อบต.หัวถนน
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
www.huatanoan.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
ศูนย์รวมใจของตำบล
วัดโนนดุม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
วัดอุเบกขาราม
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
ผลิตภัณฑ์เสริม สร้างรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
Hua Tanon Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.หัวถนน การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการศึกษา ประชาชนมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม
 
 
 
 
การจัดการน้ำ
 

ยากดูแผนผังน้ำของตำบลหัวถนนจะหาดูได้ที่ไหนครับ  เนื่องจากได้ดูแผนเรื่องการจัดการน้ำ สังเกตได้ว่าจะ่อาน้ำไปทิ้งที่คลองเมฆชัยอย่างเดียว

เขียนโดย   คุณ มงคลพิสุทธ์

วันที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 14.41 น. [ IP : 27.145.87.82 ]  
 

         การบริหารจัดการน้ำในตำบลหัวถนน  สามารถค้นหาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ซึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ อบต.หัวถนน
         สำหรับปริมาณน้ำจากตำบลหัวถนนที่ไหลลงคลองแม่กะชัย ช่วงหมู่ที่ 6  ตำบลท่าพุทรา   มีแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้แก่  โครงการขุดลอกคลองในตำบลหัวถนน เริ่มจากหมู่ 9,7,3,2,8 เชื่อมคลองแม่กะชัย  ซึ่งบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  แบบ ผ.02/1  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และได้ดำเนินการไปบางส่วนในช่วงหมู่ 7  ระยะทาง  2,500 เมตร เรียบร้อยแล้ว และสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ 52,500 ลูกบาศก์เมตร  
        ทั้งนี้คลองสายนี้มีระยะทางรวมทั้งสิ้นจำนวน  10,700 เมตร  จึงสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ  224,700  ลูกบาศก์เมตร  แต่เนื่องจากพื้นที่ตั้งแต่่หมู่ 9  7  3  2  8  ตำบลหัวถนน  แนวรัศมีคลองไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์  ไม่มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ จึงไม่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำได้  ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของประชาชน และใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  จึงทำให้การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้  จึงไม่สามารถดำเนินการได้   ดังนั้นการพัฒนาแหล่งน้ำจึงสามารถจัดทำโครงการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น
           สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำในตำบล สามารถดูข้อมูลได้จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  ในเว็บไซต์ อบต.หัวถนน  หรือติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หัวถนน  ในวัน เวลาราชการ


เขียนโดย   คุณ งานนโนยบายและแผน

วันที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 15.32 น. [ IP : 118.172.34.12 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก

055-865-027
ร้องทุกข์ ร้องเรียน โทร.
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10